ALASÖKÜ KÖYÜ
MENÜ  
  Ana Sayfa
  SİZLERLE HASBİHAL
  ALASÖKÜ İLK MEKTEP ÖĞRENCİLERİ
  ALASÖKÜ KÖYÜNÜN TARİHİ
  ALASÖKÜ ADI NEREDEN GELMİŞTİR?
  ALASÖKÜ TOPLUM OLUŞUMU
  ALASÖKÜ KÖYÜNÜN DEMOGRAFİK YAPISI
  ALASÖKÜ KÖYÜ COĞRAFİ KONUMU - ULAŞIM
  ÇANAKKALE ŞEHİDİMİZ
  ALASÖKÜ MUHTARI SÜLEYMAN AKINSU
  ALASÖKÜ KÖYÜ MUHTARLARI
  ALASÖKÜ KÜLTÜRÜ (köy giysi ve kullanım araçları)
  ALASÖKÜ YOLLARI
  ALASÖKÜ KÖYÜ SOSYAL BİLGİLERİ
  ALASÖKÜ KÖYÜ ALT YAPI BİLGİLERİ
  ALASÖKÜ KÖYÜ CAMİİ
  ALASÖKÜ KÖYÜ KÖY KONAĞI KEBAP PİŞİRME ÜNİTESİ
  ALASÖKÜ MUTFAĞI
  ALASÖKÜ'DE OLAĞANÜSTÜ BİR LEZZET: HALISAÇAĞI MANTARI
  ALASÖKÜ GENEL GÖRÜNÜŞ
  ALASÖKÜ KÖYÜ ÇARDAKLARI HAZIR
  ALASÖKÜ ORMANLARINDA ANIT AĞAÇLAR
  ALASÖKÜDE KARLI BİR GÜN
  ALASÖKÜDE BAYRAM BİR BAŞKA
  ALASÖKÜDE İFTARLAR
  ANKARADAN BİR ALASÖKÜLÜ GEÇTİ
  ALASÖKÜ'DE GURUB
  ALASÖKÜ KÖYÜNÜN İLK PREFABRİK EVİ KURULDU
  ALASÖKÜ'DE BİR REKREASYON ALANI EĞRİOLUK ÇARDAĞI
  ALASÖKÜ'DE TRAKİNG
  ALASÖKÜ'DE MANTAR CURNATASI
  ALASÖKÜDE MARKET
  ALASÖKÜ'DE ARICILIK GELİŞİYOR
  HARMANDAN GÖRÜNÜMLER
  MEZARLIKTAN GÖRÜNTÜLER
  ALASÖKÜ KÖYÜ ÇÖP İMHA ÜNİTESİ
  ORMAN'IN İÇİNDEKİ DÜNYA
  ORMAN'DA KESİM
  BÂKİ KALAN BU KUBBE'DE HOŞ BİR SEDA
  İLK MEKTEP FOTOĞRAFI (BÜYÜTÜLMÜŞ)
  BİR GURUP ALASÖKÜLÜ
  ALASÖKÜ KÖYÜNDEN PORTRELER
  ADEMEGİLLER'DEN
  ÇİLİNGİROĞULLARI
  MEHMET DUMAN'IN DÜĞÜNÜ
  ECİR'İN DÜĞÜN FOTOĞRAFI (BÜYÜTÜLMÜŞ)
  DOĞAN DUMAN'IN DÜĞÜNÜ
  DOĞAN DUMAN'IN DÜĞÜN FOĞRAFI (BÜYÜTÜLMÜŞ)
  EMİNE DUMAN'IN DÜĞÜNÜ
  EMİNE DUMAN'IN DÜĞÜN FOTOĞRAFI (BÜYÜTÜLMÜŞ)
  ALASÖKÜ HABERİ
  SATILMIŞ TORUŞ'U TOPRAĞA VERDİK
  ZEYNEP TORUŞU EBEDİYETE UĞURLADIK
  İMAMGİLLER
  İMAMGİLLER 2015
  FANİ ALEMDEKİ İMAMGİL'LER
  MERHUM EL-HAC İSMAİL DUMAN
  MERHUM ZEKİYE DUMAN ULUTAŞ
  İMAMGİL'İN EV
  ALASÖKÜ KÖYÜNE YAKIN KÖYLER
  KASTAMONU TARİHİ
  ALASÖKÜ'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM HEYECANI
  KASTAMONU EVLİYASI ŞEYH ŞABAN-I VELİ
  ŞEYH ŞABAN-I VELİ'NİN KERAMETLERİ
  ALASÖKÜ KÖYÜ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ YENİLENDİ
  ALASÖKÜ KÖYÜ SU İSALE HATTI
  ALASÖKÜ KÖYÜ KADASTRO DURUMU
  ALASÖKÜ KÖYÜ TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİ
  TAPU KADASTRO UYGULAMALARINDA BUNDAN SONRA NE OLACAK
  TAŞKÖPRÜ KÖYLERİ
  TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN ARSLAN'I TANIYALIM
  ÇEVRE VE EKOLOJİ
  6831 SAYILI ORMAN YASASI
  ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA FONU YÖNETMELİĞİ
  442 SAYILI KÖY YASASI
  ORMANLARDA HAFRİYAT VE ÇÖP DÖKÜMÜ
  YASADIŞI AĞAÇ KESİMİ
  ORMAN YANGINI VE ALINACAK TEDBİRLER
  ORMANLIK ALANLARDA AŞIRI OTLATMA
  ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELEDE
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SİTE SAYAÇ


Web Stats
ALASÖKÜ ADI NEREDEN GELMİŞTİR?
Toponymie ilmi, yer adları üzerine kurulmuş bir bilim dalı. Avrupa lisanı ile isimlendirilmiş bu ilmin, Türkçe karşılığı “Yer isimleri bilimi” olarak verilmektedir. Toponymie ilmi çeşitli dallara da ayrılmaktadır. Topografik alanlar üzerinde kurulu yerleşim yerlerinin adları; yani dağ, bayır, tepe, ova, bel, yayla, sırt, v.s gibi arazilerdeki yer isimleri üzerine incelemelerde bulunan Toponymie ilmi dalına, “Oronymie” ismi verilmiştir. Deniz, ırmak, dere, çay, göl gibi yerlerin aldığı isimler üzerinde inceleme yapan Toponymie ilmi dalına ise “Hydronymie” denilmektedir.
Tarih, etnoloji, arkeoloji ilim ve incelemelerinde sıkça kullanılan bir bilim dalı Toponymie.. Bu ilim sayesinde yer adlarından hareketle, o yerdeki göç hareketlerini, etnik yapıyı ve çeşitli tarih unsurlarını ortaya çıkarmak mümkün olabilmektedir.
Anadolu’ya göçlerle gelen oğuz boylarının mesken tuttukları yerlere göre boy, soy, şöhretli kişi adları vermelerinden hareketle, bulunduğumuz zamandan geriye doğru, insan ve topluluk menşe’leri hakkında, bunların tarihleri ve zamanlarına ait bilgiler, Toponymie ilmi vesilesiyle incelenebilmektedir.
Anadolu’daki yer adlarını inceleyen Toponymie bilimine yatkın bilim adamlarımız; Anadolu yer adlarının Türk ve yabancı diller kökenli olmak üzere iki gurupta toplandığını tespit etmişlerdir.
Anadolu sınırlarında bulunan yer adlarının genelde yabancı kökenli dillerden geldiğini, merkeze yöneldikçe yer adlarının, tamamına yakınının Türkçe kökenli adlar olduğu belirlenmiştir.
Anadolu’daki yer adlarının, öz Türkçeyi içinde barındırdığı ve arı-duru / bozulmamış / yozlaşmamış! Türkçe olarak, kendini yüz yıllardır muhafaza ettiği gözlemlenmiştir. 
Köyümüzün adı olan “Alasökü” adının Anadolu’ya gelen oğuz boylarının kullandığı ve yaşadıkları bölgeleri tanımlarken verdiği adlardan olduğu, bu bilim adamlarınca kabul edilmektedir.
Genelde orman bölgelerinde kurulu köylerde, bilhassa ormanları ile meşhur; Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bolu, v.s şehirlerimizin sınırları içersinde yer alan köy adlarında, sıkça kullanılan “Sökü” adının da böyle verildiği tespit edilmiştir.
Sökmek kelimesinden gelen “Sökü” adı; ormandan yer açıp orada tarla edinen oğuz boylarının, o yerleşim yerindeki varlığını yansıttığı; bundan dolayı bu orman tabiatının yoğun olduğu şehirlere ait bölgede yurt kuran oğuz boylarının, yaşadıkları bu mekânlara; Kozsökü, Ortasökü, Sulusökü, Aşağısökü, Avlağısökü, Güzsökü, söküveren, v.b benzer adlar verdikleritespit edilmiştir.
Köyümüzün ismi olan “Alasökü” adının da, burada yurt tutan oğuz boylarından, bizlere miras kalan kültürel bir değer olduğu anlaşılmaktadır.
Muhtemelen tam tepe zirvesinde olan “Alasökü” oğuz boylarının burayı mesken edinmesinden sonra ormandan açılan tarlalar yoluyla iskana elverişli hale getirilmiş, bu yüzden adını “Sökü” olarak aldığı; müteakiben her mevsimde tam tepe zirvesinde, orman içindeki çeşitli tarla renkleri ile bezenmesi nedeniyle, yine oğuz boylarında çokça kullanılan “ALA” Türk Dil Kurumu sözlüğündeki; 1. Karışık renkli, çok renkli; "Bakınız: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.539d325beb2d64.71361113" sıfat tamlamasıyla birlikte “Alasökü” adını aldığı kanaatindeyiz. 
  
           Alasökü isminin etimolojisine dair bu tez/yoruma bazı itirazlar bulunmaktadır. İlçe tapu kayıtlarında ALASEKİ isminin geçtiğinden dolayı yapılan bu itirazların haklılık payının az olduğu kanaatindeyiz. 
          Türk dil kurumu lugatına  ve diğerlerine de bakıldığında ALASEKİ kelimesi yoktur dolayısıyla anlamı hakkında da bilgi yoktur.
          Google'da bu kelime (Alaseki) tarattırıldığında  karşılığı bulunmamaktadır. Türk dil kurumu sözlüğünde ise ALASÖKÜ kelimesi karşılığı "Kastamonu ili, Taşköprü ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.539d3384aef973.24444768" olarak verilmektedir. Dolayısıyla ALASÖKÜ adı tescillenmiş olduğu veçhile Taşköprü Nüfus idaresindeki, ALASEKİ isminin buna göre (ALASÖKÜ) revize edilmesi gereklidir.
          ALASEKİ kelimesinin bir tamlama olduğunu nazarı itibara alarak sadece seki kelimesine bakıldığında Türk Dil Kurumu sözlüğü; " 1. Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set. 2. Oturulacak sedir biçiminde taş veya set. 3. Toprak üstündeki yükseklik, doğal set, taraça. 4. coğ. Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, teras. 
http://www.tdk.gov.tr/index.phpoption=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.539d35179ae9c8.18396402
" anlamını vermektedir ki; köyümüzün topografyası/fiziki yapısı asla bu anlama gelecek şekilde olmadığı açıktır.
            Ezcümle Alasökü köyü sınırları veya bitiminde olan Büyük Dikmen, Küçük Dikmen olarak adlandırılan tepe silsilesinin, Güneybatı-Batı istikameti, Alasökü köyünün bulunduğu üçüncü tepedir. Dolayısıyla bu tepenin yani Alasökü köyünün de Saraycık dağı silsilesine doğru Orman olarak devam etmesi gerekirken  zamanla ağaçlardan arındırılarak günümüz topoğrafyasını aldığı düşüncesi makul bir tez olarak görülmektedir.
           Altını özenle çizmeye çalıştığımız bu husus GOOGLE EARTH üzerinden rahatlıkla tespit edilebilir.
 Cengiz Duman
Araştırmacı-Yazar


                                                                                                                            


 
 

KİTAP  * 
*E-KİTAP*
DİNLERDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL

 
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=